{"type":"txt","text":"(주)글로벌영어교육아카데미","font_size":"30","font_weight":"bold","font_family_ko":"Noto Sans KR","font_family_en":"arial","color":"#000000","letter_spacing":0}
 • 대회안내
 • 영어캠프
 • 공지사항
 • 온라인접수
 • {"google":["Nixie One"],"custom":["Noto Sans KR"]}

   GLOBAL

  국제 영어 말하기대회

  2023년 12월 16일(토) 대회 접수중

   

  - 2023년 10월 대회는 마감되었습니다 / 다음 대회는 2월 24일(토) 입니다

   

   

  GLOBAL

  국제영어말하기대회

  2023.12.16(토) 접수중

  -  9월 대회는 접수 마감되었습니다.

  - 다음 대회는 2월 24일(토) 입니다

  .

   

  {"google":["Nixie One"],"custom":["Noto Sans KR","Godo"]}{"google":["Nixie One","Montserrat"],"custom":["Noto Sans KR","Godo"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}